SOUND DESIGN ISTANBUL

Sound Design Istanbul, bir projenin ses alanındaki her gereksinimini fonksiyonlarına ayırarak karşılayan; tasarım odaklı, organizasyonel bir yapıdır. kompozisyon, aranjman, ses tasarımı gibi yaratıcı işitsel süreçlerin yanı sıra; kayıt, mix ve mastering gibi teknik süreçlerin de tamamını kendi bünyesinde tasarlar, uygular ve istenilen formatlarda teslim eder.